blog.noxeo.pl

Czy możesz płacić mniej za ZUS?

Z początkiem 2019 wszedł w życie tzw. Mały ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorcy wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, których przychód w roku 2018 nie przekroczył 63000zł, mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne.

8 styczeń 2019 roku – ostateczny termin na proporcjonalny do przychodu ZUS – tzw. „MAŁY ZUS”!

Uwaga! Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne, nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi min. gdy:

  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, z przychodem nie przekraczającym w całym roku trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku -63 000 zł),
  • wykorzystał już tzw. „ZUS preferencyjny” – do tej pory powszechnie nazywany małym ZUS-em,
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie rozliczał się w formie zryczałtowanej karty podatkowej i jednocześnie nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Uwaga ! punkt dotyczy karty podatkowej z VAT – a nie Ryczałtu!. Skorzystają z małego ZUS -u min. przedsiębiorcy na najbardziej powszechnych formach opodatkowania: KPiR z Vat-em i bez, Ryczałtowcy z Vat-em i bez.
  • nie wykonywał działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca prowadził działalność krócej niż rok, np. z powodu zawieszenia czy rozpoczęcia w trakcie roku kalendarzowego, to jego przychód zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Najpóźniej do 8 stycznia 2019 przedsiębiorca, który spełnia warunki i chce skorzystać z ulgi musi przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty wyrejestrowujące i zgłoszeniowe. Jeśli przegapi tę datę , będzie mógł zarejestrować się dopiero w przyszłym roku.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”. Warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS.

Uwaga mały minus „małego ZUS! Warto pamiętać że wysokość kwoty, od której opłacane są składki ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński, i oczywiście emeryturę 😊.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości – zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Dodaj komanterz

KONTAKT

noxeo sp. z o.o.
ul. Okrzei 3
58-400 Kamienna Góra
tel. +48 5 3333 1000
www.noxeo.pl